The Golden Compass...โลกคู่ขนาน

posted on 12 Dec 2007 12:15 by ngeongao

ดีมอน ภูตประจำตัวที่จะแสดงรูปร่างตามลักษณะนิสัยและตัวตน
เราคิดแบบไหนก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหา
ดีมอนมักเสนอคำปรึกษาที่ดี แต่บางครั้งก็ไม่
เราไม่อาจเชื่อในเสียงร่ำร้องของหัวใจตัวเองได้ทั้งหมดโดยไม่ไตร่ตรอง
ฝ่ามือที่ฟาดลงบนใบหน้าของดีมอน ปรากฏร่องรอยอยู่บนแก้มของผู้นั้น
สิ่งที่เราทำ สะท้อนกลับมาสู่เราเสมอ
มีความพยายามที่จะแยกดีมอนออกไปซะ ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา
มีความพยายามที่จะทำให้เราละทิ้งความเป็นตัวของตัวเองโดยสมัครใจ

Comment

Comment:

Tweet

Code Here.